LinkFacebookInstagramLink

TOEFL ITP

TOEFL ITP ย่อมาจาก TOEFL Institutional Testing Program คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จัดทำโดย Educational Testing Service (ETS) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นข้อสอบที่สอบผ่านกระดาษ โดยข้อสอบได้พัฒนามาจากข้อสอบ TOEFL PBT ที่เป็นข้อสอบยุคเก่าของโทเฟิล แล้วพัฒนามาเป็นข้อสอบแนวปัจจุบันที่เรียกว่า TOEFL ITP โดยมักจัดสอบตามองค์กร หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยผลคะแนนมักใช้ได้ทั้งการศึกษาต่อและการสมัครงาน ซึ่งตามรูปแบบที่ ETS กำหนด ข้อสอบ TOEFL ITP จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Level 1 (intermediate to advanced) และ Level 2 (high beginning to intermediate) โดยหากเป็นในประเทศไทยมักจะมีการจัดสอบในระดับ Level 1 (intermediate to advanced) ซึ่งข้อสอบประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. Listening comprehension : ทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มีคำถามทั้งหมด 50 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที

2. Structure and Written Expression : ทดสอบในเรื่องของไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 25 นาที

3. Reading Comprehension: ทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จำนวน 50 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 55 นาที

โดยรวมแล้วข้อสอบจะมีทั้งหมด 140 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 115 นาที มีคะแนนเต็มอยู่ในช่วงระหว่าง 310 – 677 คะแนน

ขั้นตอนสมัครสอบ TOEFL ITP

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ TOEFL ITP

> ผู้สอบต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนสอบ TOEFL ITP

> ต้องนำบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้นมาในวันสอบ

> ดินสอดำ 2B และยางลบ

คะแนนสอบ TOEFL ITP และการประกาศผลสอบ

คะแนนสอบ TOEFL ITP ใช้ทำอะไรได้บ้าง

TOEFL ITP สมัครเรียน ป.โท ต้องได้คะแนนเท่าไหร่

บางมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สามารถใช้คะแนน TOEFL ITP ยื่นสมัครเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง แต่ละคณะ จะกำหนดคะแนนแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น

สมัครเรียน ป.โท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องมีคะแนน TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน จากคะแนนเต็ม 677 คะแนน

สมัครเรียน ป.โท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องมีคะแนน TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ส่วนหลักสูตรระดับ ป.เอก จะต้องได้ ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

สมัครเรียน ป.โท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องมีคะแนน TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน ส่วนหากเป็นระดับปริญญาเอกจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 525 คะแนน

วิธีการคิดคะแนน TOEFL Score

เช่น หากท่านตอบถูก section ละ 30 ข้อ ใน

Section 1 ท่านจะได้ 50 คะแนน

Section 2 จะได้ 56 คะแนน

Section 3 จะได้ 51 คะแนน

จากนั้น นำคะแนนที่แปลงแล้วมารวมกันแล้วคูณด้วย 10 และหารด้วย 3 จะเป็น TOEFL ITP Score ของผู้สอบ ตัวอย่างการคิด ((50-56-51) x 10) /3 = 523.33 = 523

เปรียบเทียบข้อสอบ TOFL ITP vs TOEFL iBT

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP Level 1 vs TOEFL ITP Level 2

ขั้นตอนก่อนเข้าห้องสอบ TOEFL ITP

1. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดง บัตรประจำตัวประชาชน , บัตรนักศึกษา , บัตรข้าราชการ , พาสปอร์ตหรือใบขับขี่ อย่างใดอย่างอย่างหนึ่ง

2. ผู้เข้าสอบ TOEFL ITP ทุกคน ควรมาถึงห้องสอบก่อน 30 นาที

3. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าใส่เอกสารและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือสิ่งของมีค่าใดๆ เข้าห้องสอบ

4. ผู้เข้าสอบจะเริ่มทำข้อสอบ TOEFL ITP เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศเวลาเริ่มทำข้อสอบ

ข้อปฏิบัติในการสอบ TOEFL ITP

Download ข้อมูล โทเฟล ไอทีพี

*** คู่มือสำหรับผู้สอบ โทเฟล ไอทีพี (คลิก)

*** ตารางเปรียบเทียบ CEFR (คลิก)

ขั้นตอนการสมัครเรียน 3 ช่องทาง
- คลิก กรอกรายละเอียด ตาม Form ด้านล่าง ทางทีม Chulatew จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบทาง Line หรือ โทรศัพท์   (คลิก ICON ด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดค่ะ)

- รบกวน คลิก Add Line ID : Chulatew แจ้งรายละเอียดที่ต้องการเรียน หรือทักมาสอบถามมาคุยกันได้นะคะ   (คลิก ICON ด้านล่าง Add Line ค่ะ)

- ผ่านทาง Facebook Fanpage, Instagram แจ้งรายละเอียดที่ต้องการเรียน หรือทักมาสอบถามมาคุยกันได้นะคะ   (คลิก ICON ด้านล่างได้เลยค่ะ)

> ติวเตอร์มีประสบการณ์สอน สอนพิเศษตัวต่อตัว มายาวนาน ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติมาเป็นอย่างดี

> มีเทคนิคเฉพาะตัว ช่วยให้การเรียนตัวต่อตัวเข้าใจง่าย สามารถพลิกเเพลง ได้ทุกเเนว

> ติวเตอร์เป็นกันเอง ทำให้การเรียน การสอน กลายเป็นเรื่องสนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย เเละรู้จริง สามารถปรับเข้ากับสไตล์การเรียนของผู้เรียน เช่น ตะลุยข้อสอบ ปรับพื้นฐาน 

> หากเรียนกับติวเตอร์ เเล้วไม่ถูกใจ ทีมจุฬาติว สามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี!! 

ติอต่อเรา