LinkFacebookInstagramLink

TOEIC

ข้อสอบ TOEIC 2024 ต่างจากข้อสอบแบบเดิมยังไง?

ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า vs New TOEIC 2024

Listening Comprehension > 100 ข้อ / 495 คะแนน / 45 นาที

Part 1 Photographs 6 ข้อ : ดูภาพ ฟังเสียง เลือกคำตอบให้ตรงกับภาพ

Part 2 Question-Response 25 ข้อ : ฟังเสียงคำถาม เลือกคำตอบให้ตรงกับคำถาม

Part 3 Short Conversation 39 ข้อ : ฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถาม

Part 4 Short Talks 30 ข้อ : ฟังบทพูด ประกาศโฆษณา บางบทมีภาพประกอบ เลือกคำตอบ

Reading Comprehension > 100 ข้อ / 495 คะแนน / 75 นาที

Part 5 Incomplete Sentences 30 ข้อ : เติมประโยคให้สมบูรณ์ วัด Grammar และคำศัพท์

Part 6 Text Completion 16 ข้อ : เติมข้อความให้สมบูรณ์ วัด Grammar และคำศัพท์

Part 7 Reading Comprehension 54 ข้อ : อ่านจับใจความ อีเมล โฆษณา บทความ แล้วตอบคำถาม


สิ่งที่เหมือนเดิม

 ➤ ข้อสอบ New TOEIC คะแนนเต็ม 990 เหมือนเดิม (แบ่งเป็น Listening และ Reading พาร์ทละ 495 คะแนน)

 ➤ เวลาในการทำข้อสอบ 120 นาทีเท่าเดิม (Listening 45 นาที และ Reading 75 นาที)

 ➤ จำนวนข้อเท่าเดิมคือ 200 ข้อ (Listening 100 ข้อ และ Reading 100 ข้อ)

 ➤ พาร์ทที่รูปแบบข้อสอบยังเหมือนเดิม คือ TOEIC Part 1 Photographs, TOEIC Part 2 Question-Response, TOEIC Part 5 Incomplete Sentences

ส่วนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในข้อสอบ New TOEIC 2024 นั้น เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อด้านล่างนะคะ

ต้องบอกว่าถึงแม้รูปแบบโจทย์บางพาร์ทจะเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ข้อสอบวัด เนื้อหาในการสอบ ยังเหมือนเดิม ดังนั้นถ้าใครที่เคยสอบข้อสอบ TOEIC แบบเดิมแล้ว หรือเคยเตรียมตัวสอบอยู่ด้วยข้อสอบแบบเดิม ก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะ ไม่ได้ต้องเตรียมใหม่หมดซะทีเดียว เพียงแต่มีบางจุดที่ต้องปรับตัวหน่อยเช่น

  ▷ มีบทสนทนาแบบ 3 คนเพิ่มมา (พาร์ท 3)

  ▷ มีบางข้อที่ต้องดูภาพ graphic ประกอบแล้วตอบคำถาม (พาร์ท 3-4)

  ▷ โจทย์แบบถามอ้างอิงคำพูดจากบทสนทนา (ถามว่าทำไม A ถึงพูดประโยคนี้)

  ▷ เพิ่มข้อแบบให้เลือกประโยคลงไปเติมในบทความ (พาร์ท 6)

  ▷ เพิ่มบทความแบบ 3 บทความให้อ่านเชื่อมโยงกัน จากปกติที่สูงสุดแค่ 2 ส่วน (พาร์ท 7)

สำหรับคนที่เคยสอบ TOEIC แบบเดิม และพอมีพื้นฐาน

พื้นฐานในที่นี้หมายถึงมีความรู้เรื่อง Grammar สามารถฟังเข้าใจ และอ่านจับใจความได้ โดยไม่ติดขัดนะคะ แนะนำให้เตรียมตัวคือ

  ✔ ทบทวน Grammar พื้นฐานให้แม่นๆ เพราะช่วยเวลาทำข้อสอบ ฟัง-อ่านเข้าใจเร็วขึ้น

  ✔ ฝึกทำข้อสอบทั้งการฟัง และการอ่าน เพื่อให้ชินกับรูปแบบข้อสอบ

  ✔ จดศัพท์ที่คิดว่าเจอบ่อยๆ

  ✔ ฝึกทำโจทย์ข้อสอบแบบใหม่ จับเวลาให้เหมือนจริง
 

สำหรับคนไม่มีพื้นฐานเลย และต้องสอบ New TOEIC 

ถ้าพื้นฐานอ่อนมาก หรือไม่มีพื้นเลย ไม่แนะนำให้อ่านเองค่ะ เพราะจะเสียเวลาเตรียมตัวนาน แถมอาจจะเตรียมสอบได้ไม่ดี เพราะไม่รู้ว่าจับจุดถูกรึเปล่า

แนะนำให้หาคนช่วยติวให้ โดยที่ต้องเน้นเรื่องดังนี้ค่ะ

 ✦ ปูพื้นฐาน Grammar ให้แม่นๆ เพราะจะช่วยในการฟัง และอ่านบทความต่างๆ ให้เข้าใจมากขึ้น 

 ✦ รู้ศัพท์ที่ออกบ่อยๆ เน้นจำเฉพาะคำที่ออกสอบบ่อย พร้อมพวกโครงสร้างการใช้ศัพท์ต่างๆ

 ✦ ควรฝึกจากแนวข้อสอบจริงๆ จะพัฒนาเร็ว ทำให้ชินกับข้อสอบมากขึ้น

 ✦ แนะนำให้หาคนช่วยติว เพราะถ้าพื้นฐานน้อยเราจะไม่รู้ว่าควรเริ่มจากอะไร เก็งตรงไหนบ้าง

 ✦ ฝึกทำโจทย์รูปแบบใหม่ให้ชิน ไม่งั้นเวลาสอบจริงอาจจะทำไม่ทันเวลา


ตัวอย่างกระดาษคำตอบ TOEIC


Listening Comprehension

Part 1 Photographs: 6 Questions (ดูรูปภาพ + ฟังเสียง)

ข้อสอบมีรูปภาพมาให้ และให้ฟังตัวเลือกที่เป็นข้อความสั้น ๆ 4 ข้อความ ผู้สอบต้องเลือกข้อความที่อธิบายเหตุการณ์ได้ตรงกับในภาพได้ดีที่สุดและฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ


หมายเหตุ: ในข้อสอบไม่ได้พิมพ์ตัวเลือกมาให้ ต้องตั้งใจฟังตัวเลือกทั้ง 4 ให้ดีและจับประเด็นให้ได้ว่าตัวเลือกใดอธิบายตรงกับภาพที่โจทย์ให้มามากที่สุด


Part 2 Question-Response: 25 ข้อ ถาม-ตอบ (ฟังเสียงอย่างเดียว)

ข้อสอบจะให้ฟังเสียงโจทย์ซึ่งเป็นข้อความหรือคำถาม และ 3 ตัวเลือก โดยให้ฟังครั้งเดียว ผู้สอบต้องตั้งใจฟังให้ดี และเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับโจทย์มากที่สุด จากนั้นฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

หมายเหตุ: ในข้อสอบไม่ได้พิมพ์โจทย์และตัวเลือกมาให้ ต้องตั้งใจฟังทั้งโจทย์และตัวเลือกให้ดี จับประเด็นให้ได้ว่าตัวเลือกใดสอดคล้องกับโจทย์มากที่สุด 


Part 3 Short Conversations: 39 ข้อ (บทสนทนา 13 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม ซึ่งในบทสนทนามีผู้พูด 2-3 คน บางบทมีภาพให้ดู)

ข้อสอบจะให้ฟังบทสนทนาระหว่างผู้พูด 2 หรือ 3 คน โดยจะให้ฟังแค่ครั้งเดียว และไม่ได้พิมพ์บทสนทนานั้นในข้อสอบ ผู้สอบต้องฟังแต่ละบทสนทนาและอ่านคำถามซึ่งพิมพ์มาให้ในข้อสอบ (ข้อสอบจะให้ฟังคำถามด้วย) จากนั้นเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด และฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ บางคำถามอาจต้องการคำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแผนภาพหรือแผนผัง โดยจะพิมพ์มาให้ในข้อสอบ


Part 4 Short Talks: 30 ข้อ (บทพูดคุยสั้น ๆ 10 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม)

ข้อสอบจะให้ฟังบทพูดสั้น ๆ เช่น คำประกาศหรือคำบรรยาย โดยจะพูดแค่ครั้งเดียว และไม่ได้พิมพ์บทพูดนั้นในข้อสอบ ผู้สอบต้องฟังแต่ละบทพูดและอ่านคำถามที่พิมพ์มาให้ในข้อสอบ (ข้อสอบจะให้ฟังคำถามด้วย) เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด และฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ บางคำถามอาจต้องการคำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแผนภาพหรือแผนผัง โดยจะพิมพ์มาให้ในข้อสอบ ตลอดจนสิ่งที่ผู้สอบจะได้ยินในบทพูดนั้น


Reading Comprehension

Part 5 Incomplete Sentences: 30 ข้อ (เติมประโยคให้สมบูรณ์)

เลือกคำตอบที่ดีที่สุดจาก 4 ตัวเลือกเพื่อเติมประโยคที่โจทย์ให้มาให้สมบูรณ์ และฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ

หมายเหตุ: ข้อสอบใน Part 5 จะเน้นเรื่องแกรมม่า เช่น Tenses, Pronoun, Word family, Part of speech, Prepositions, Conjunctions, Relative pronoun, Relative adverb, Comparisons, Determiners   


Part 6 Text Completion: 16 ข้อ (เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจาก 4 ตัวเลือกที่อาจจะเป็น คำ, วลี หรือประโยค มาเติมในบทความที่โจทย์ให้มาให้สมบูรณ์ และฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ


Part 7 Reading Comprehension: 54 ข้อ (อ่านจับใจความ มีบทความเดี่ยว 29 ข้อ, บทความคู่ 10 ข้อ และบทความ 3 ส่วน 15 ข้อ)

อ่านบทความที่ข้อสอบให้มา อ่านคำถาม เลือกคำตอบที่ดีที่สุดจาก 4 ตัวเลือก และฝนระบายคำตอบ บางคำถามอาจให้เลือกตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อแทรกประโยคภายในบทความ*** ข้อสอบ TOEIC พร้อมเฉลย Download ฟรี (คลิก)

ขั้นตอนการสมัครเรียน 3 ช่องทาง
- รบกวน คลิก Add Line ID : Chulatew แจ้งรายละเอียดที่ต้องการเรียน หรือทักมาสอบถามมาคุยกันได้นะคะ *คุยกับ Admin โดยตรง*  (คลิก ICON ด้านล่างเพื่อ Add Line ค่ะ)

- คลิก กรอกรายละเอียด ตาม Form ด้านล่าง ทางทีม Chulatew จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบทาง Line หรือ โทรศัพท์   (คลิก ICON ด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดค่ะ)

- ผ่านทาง Facebook Fanpage, Instagram แจ้งรายละเอียดที่ต้องการเรียน หรือทักมาสอบถามมาคุยกันได้นะคะ   (คลิก ICON ด้านล่างได้เลยค่ะ)

> ติวเตอร์มีประสบการณ์สอน สอนพิเศษตัวต่อตัว มายาวนาน ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติมาเป็นอย่างดี

> มีเทคนิคเฉพาะตัว ช่วยให้การเรียนตัวต่อตัวเข้าใจง่าย สามารถพลิกเเพลง ได้ทุกเเนว

> ติวเตอร์เป็นกันเอง ทำให้การเรียน การสอน กลายเป็นเรื่องสนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย เเละรู้จริง สามารถปรับเข้ากับสไตล์การเรียนของผู้เรียน เช่น ตะลุยข้อสอบ ปรับพื้นฐาน 

> หากเรียนกับติวเตอร์ เเล้วไม่ถูกใจ ทีมจุฬาติว สามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี!! 

ติอต่อเรา