LinkFacebookInstagramLink

TOEIC

ข้อสอบ TOEIC 2022 ต่างจากข้อสอบแบบเดิมยังไง?

ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า vs New TOEIC 2022

Listening Comprehension > 100 ข้อ / 495 คะแนน / 45 นาที

Part 1 Photographs 6 ข้อ : ดูภาพ ฟังเสียง เลือกคำตอบให้ตรงกับภาพ

Part 2 Question-Response 25 ข้อ : ฟังเสียงคำถาม เลือกคำตอบให้ตรงกับคำถาม

Part 3 Short Conversation 39 ข้อ : ฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถาม

Part 4 Short Talks 30 ข้อ : ฟังบทพูด ประกาศโฆษณา บางบทมีภาพประกอบ เลือกคำตอบ

Reading Comprehension > 100 ข้อ / 495 คะแนน / 75 นาที

Part 5 Incomplete Sentences 30 ข้อ : เติมประโยคให้สมบูรณ์ วัด Grammar และคำศัพท์

Part 6 Text Completion 16 ข้อ : เติมข้อความให้สมบูรณ์ วัด Grammar และคำศัพท์

Part 7 Reading Comprehension 54 ข้อ : อ่านจับใจความ อีเมล โฆษณา บทความ แล้วตอบคำถาม


สิ่งที่เหมือนเดิม

ข้อสอบ New TOEIC คะแนนเต็ม 990 เหมือนเดิม (แบ่งเป็น Listening และ Reading พาร์ทละ 495 คะแนน)

เวลาในการทำข้อสอบ 120 นาทีเท่าเดิม (Listening 45 นาที และ Reading 75 นาที)

จำนวนข้อเท่าเดิมคือ 200 ข้อ (Listening 100 ข้อ และ Reading 100 ข้อ)

พาร์ทที่รูปแบบข้อสอบยังเหมือนเดิม คือ TOEIC Part 1 Photographs, TOEIC Part 2 Question-Response, TOEIC Part 5 Incomplete Sentences

ส่วนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในข้อสอบ New TOEIC 2022 นั้น เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อด้านล่างนะคะ

ต้องบอกว่าถึงแม้รูปแบบโจทย์บางพาร์ทจะเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ข้อสอบวัด เนื้อหาในการสอบ ยังเหมือนเดิม ดังนั้นถ้าใครที่เคยสอบข้อสอบ TOEIC แบบเดิมแล้ว หรือเคยเตรียมตัวสอบอยู่ด้วยข้อสอบแบบเดิม ก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะ ไม่ได้ต้องเตรียมใหม่หมดซะทีเดียว เพียงแต่มีบางจุดที่ต้องปรับตัวหน่อยเช่น

มีบทสนทนาแบบ 3 คนเพิ่มมา (พาร์ท 3)

มีบางข้อที่ต้องดูภาพ graphic ประกอบแล้วตอบคำถาม (พาร์ท 3-4)

▷ โจทย์แบบถามอ้างอิงคำพูดจากบทสนทนา (ถามว่าทำไม A ถึงพูดประโยคนี้)

เพิ่มข้อแบบให้เลือกประโยคลงไปเติมในบทความ (พาร์ท 6)

เพิ่มบทความแบบ 3 บทความให้อ่านเชื่อมโยงกัน จากปกติที่สูงสุดแค่ 2 ส่วน (พาร์ท 7)

สำหรับคนที่เคยสอบ TOEIC แบบเดิม และพอมีพื้นฐาน

พื้นฐานในที่นี้หมายถึงมีความรู้เรื่อง Grammar สามารถฟังเข้าใจ และอ่านจับใจความได้ โดยไม่ติดขัดนะคะ แนะนำให้เตรียมตัวคือ

ทบทวน Grammar พื้นฐานให้แม่นๆ เพราะช่วยเวลาทำข้อสอบ ฟัง-อ่านเข้าใจเร็วขึ้น

ฝึกทำข้อสอบทั้งการฟัง และการอ่าน เพื่อให้ชินกับรูปแบบข้อสอบ

จดศัพท์ที่คิดว่าเจอบ่อยๆ

ฝึกทำโจทย์ข้อสอบแบบใหม่ จับเวลาให้เหมือนจริง

สำหรับคนไม่มีพื้นฐานเลย และต้องสอบ New TOEIC

ถ้าพื้นฐานอ่อนมาก หรือไม่มีพื้นเลย ไม่แนะนำให้อ่านเองค่ะ เพราะจะเสียเวลาเตรียมตัวนาน แถมอาจจะเตรียมสอบได้ไม่ดี เพราะไม่รู้ว่าจับจุดถูกรึเปล่า

แนะนำให้หาคนช่วยติวให้ โดยที่ต้องเน้นเรื่องดังนี้ค่ะ

ปูพื้นฐาน Grammar ให้แม่นๆ เพราะจะช่วยในการฟัง และอ่านบทความต่างๆ ให้เข้าใจมากขึ้น

✦ รู้ศัพท์ที่ออกบ่อยๆ เน้นจำเฉพาะคำที่ออกสอบบ่อย พร้อมพวกโครงสร้างการใช้ศัพท์ต่างๆ

✦ ควรฝึกจากแนวข้อสอบจริงๆ จะพัฒนาเร็ว ทำให้ชินกับข้อสอบมากขึ้น

✦ แนะนำให้หาคนช่วยติว เพราะถ้าพื้นฐานน้อยเราจะไม่รู้ว่าควรเริ่มจากอะไร เก็งตรงไหนบ้าง

✦ ฝึกทำโจทย์รูปแบบใหม่ให้ชิน ไม่งั้นเวลาสอบจริงอาจจะทำไม่ทันเวลา


ตัวอย่างกระดาษคำตอบ TOEIC


Listening Comprehension

Part 1 Photographs: 6 Questions (ดูรูปภาพ + ฟังเสียง)

ข้อสอบมีรูปภาพมาให้ และให้ฟังตัวเลือกที่เป็นข้อความสั้น ๆ 4 ข้อความ ผู้สอบต้องเลือกข้อความที่อธิบายเหตุการณ์ได้ตรงกับในภาพได้ดีที่สุดและฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ


หมายเหตุ: ในข้อสอบไม่ได้พิมพ์ตัวเลือกมาให้ ต้องตั้งใจฟังตัวเลือกทั้ง 4 ให้ดีและจับประเด็นให้ได้ว่าตัวเลือกใดอธิบายตรงกับภาพที่โจทย์ให้มามากที่สุด


Part 2 Question-Response: 25 ข้อ ถาม-ตอบ (ฟังเสียงอย่างเดียว)

ข้อสอบจะให้ฟังเสียงโจทย์ซึ่งเป็นข้อความหรือคำถาม และ 3 ตัวเลือก โดยให้ฟังครั้งเดียว ผู้สอบต้องตั้งใจฟังให้ดี และเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับโจทย์มากที่สุด จากนั้นฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

หมายเหตุ: ในข้อสอบไม่ได้พิมพ์โจทย์และตัวเลือกมาให้ ต้องตั้งใจฟังทั้งโจทย์และตัวเลือกให้ดี จับประเด็นให้ได้ว่าตัวเลือกใดสอดคล้องกับโจทย์มากที่สุด


Part 3 Short Conversations: 39 ข้อ (บทสนทนา 13 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม ซึ่งในบทสนทนามีผู้พูด 2-3 คน บางบทมีภาพให้ดู)

ข้อสอบจะให้ฟังบทสนทนาระหว่างผู้พูด 2 หรือ 3 คน โดยจะให้ฟังแค่ครั้งเดียว และไม่ได้พิมพ์บทสนทนานั้นในข้อสอบ ผู้สอบต้องฟังแต่ละบทสนทนาและอ่านคำถามซึ่งพิมพ์มาให้ในข้อสอบ (ข้อสอบจะให้ฟังคำถามด้วย) จากนั้นเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด และฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ บางคำถามอาจต้องการคำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแผนภาพหรือแผนผัง โดยจะพิมพ์มาให้ในข้อสอบ


Part 4 Short Talks: 30 ข้อ (บทพูดคุยสั้น ๆ 10 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม)

ข้อสอบจะให้ฟังบทพูดสั้น ๆ เช่น คำประกาศหรือคำบรรยาย โดยจะพูดแค่ครั้งเดียว และไม่ได้พิมพ์บทพูดนั้นในข้อสอบ ผู้สอบต้องฟังแต่ละบทพูดและอ่านคำถามที่พิมพ์มาให้ในข้อสอบ (ข้อสอบจะให้ฟังคำถามด้วย) เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด และฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ บางคำถามอาจต้องการคำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแผนภาพหรือแผนผัง โดยจะพิมพ์มาให้ในข้อสอบ ตลอดจนสิ่งที่ผู้สอบจะได้ยินในบทพูดนั้น


Reading Comprehension

Part 5 Incomplete Sentences: 30 ข้อ (เติมประโยคให้สมบูรณ์)

เลือกคำตอบที่ดีที่สุดจาก 4 ตัวเลือกเพื่อเติมประโยคที่โจทย์ให้มาให้สมบูรณ์ และฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ

หมายเหตุ: ข้อสอบใน Part 5 จะเน้นเรื่องแกรมม่า เช่น Tenses, Pronoun, Word family, Part of speech, Prepositions, Conjunctions, Relative pronoun, Relative adverb, Comparisons, Determiners


Part 6 Text Completion: 16 ข้อ (เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจาก 4 ตัวเลือกที่อาจจะเป็น คำ, วลี หรือประโยค มาเติมในบทความที่โจทย์ให้มาให้สมบูรณ์ และฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ


Part 7 Reading Comprehension: 54 ข้อ (อ่านจับใจความ มีบทความเดี่ยว 29 ข้อ, บทความคู่ 10 ข้อ และบทความ 3 ส่วน 15 ข้อ)

อ่านบทความที่ข้อสอบให้มา อ่านคำถาม เลือกคำตอบที่ดีที่สุดจาก 4 ตัวเลือก และฝนระบายคำตอบ บางคำถามอาจให้เลือกตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อแทรกประโยคภายในบทความ*** ข้อสอบ TOEIC พร้อมเฉลย Download ฟรี (คลิก)

ขั้นตอนการสมัครเรียน 3 ช่องทาง
- รบกวน
คลิก Add Line ID : Chulatew แจ้งรายละเอียดที่ต้องการเรียน หรือทักมาสอบถามมาคุยกันได้นะคะ *คุยกับ Admin โดยตรง* (คลิก ICON ด้านล่างเพื่อ Add Line ค่ะ)

- คลิก กรอกรายละเอียด ตาม Form ด้านล่าง ทางทีม Chulatew จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบทาง Line หรือ โทรศัพท์ (คลิก ICON ด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดค่ะ)

- ผ่านทาง Facebook Fanpage, Instagram แจ้งรายละเอียดที่ต้องการเรียน หรือทักมาสอบถามมาคุยกันได้นะคะ (คลิก ICON ด้านล่างได้เลยค่ะ)

> ติวเตอร์มีประสบการณ์สอน สอนพิเศษตัวต่อตัว มายาวนาน ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติมาเป็นอย่างดี

> มีเทคนิคเฉพาะตัว ช่วยให้การเรียนตัวต่อตัวเข้าใจง่าย สามารถพลิกเเพลง ได้ทุกเเนว

> ติวเตอร์เป็นกันเอง ทำให้การเรียน การสอน กลายเป็นเรื่องสนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย เเละรู้จริง สามารถปรับเข้ากับสไตล์การเรียนของผู้เรียน เช่น ตะลุยข้อสอบ ปรับพื้นฐาน

> หากเรียนกับติวเตอร์ เเล้วไม่ถูกใจ ทีมจุฬาติว สามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี!!

ติอต่อเรา